Όροι χρήσης ιστοσελίδας

1. Το παρόν website ανήκει στoν ψυχολόγο Παναγιώτη Οικονόμου, οδός Έσλιν 4, Αμπελόκηποι. Τηλέφωνο 2130431912 και email: info@nophobia.gr.

2. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του Nophobia.gr που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του και σε περίπτωση διαφωνίας ή αναζήτησης διευκρινήσεων καλείται να επικοινωνήσει στο email της ιστοσελίδας για τις ενστάσεις και αντιρρήσεις του, διαφορετικά οφείλει να μην κάνει χρήση της. Εφόσον αυτό δε συμβεί τότε τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Κάθε επίσκεψή του σημαίνει ότι συμβάλλεται υπό τους ακόλουθους όρους χωρίς αντίρρηση.

3. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά για αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται.

4. Το σύνολο του περιεχομένου του Nophobia.gr , συμπεριλαμβανομένων γενικά κάθε είδους αρχείων ανήκει στον Παναγιώτη Οικονόμου και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, φόρτωση «download», μετάφραση με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη άδεια του Παναγιώτη Οικονόμου.

5. Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση της. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα αυτή.
Χρήση της ιστοσελίδας αυτής για παράνομους σκοπούς, πρόσκτηση κέρδους, πρόκληση βλάβης σε άλλα άτομα με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες για το χρήστη / επισκέπτη.

6. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί συμβουλή, ευθέως ή εμμέσως παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Ο κάθε χρήστης / επισκέπτης αξιολογεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ενεργεί κατά βούληση εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τα χρηστά ήθη αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Παναγιώτη Οικονόμου.

7. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα ψυχολογίας και θεραπείας των ψυχικών διαταραχών σε απλή γλώσσα. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τη διαγνωστική διαδικασία, την ψυχολογική αξιολόγηση και τη συμβουλή θεραπείας ή τη θεραπεία που ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας λαμβάνει από το γιατρό που τον παρακολουθεί ή το ψυχολόγο του ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η κατανόηση του περιεχομένου της είναι ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας νιώθει ότι έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της, αμφιβολίες κατανόησης ή δεν κατανοεί το περιεχόμενο της καλείται να επικοινωνεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω του email της και να αναμένει σχετική απάντηση. Η ιστοσελίδα και ο διαχειριστής της δεν έχουν ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος υποστεί ζημία ή βλάβη από το περιεχόμενό της. Ο κάθε επισκέπτης / χρήστης οφείλει να αξιοποιεί όπως ο ίδιος κρίνει τις πληροφορίες προς όφελός του (καλύτερα σε συνεργασία με ειδικό ψυχικής υγείας).

8. Οι Μαρτυρίες Θεραπείας στο διαδικτυακό τόπο αυτό έχουν συλλεχθεί με τη σύμφωνη γνώμη των ατόμων που τις έγραψαν.

9. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης καλύπτεται από τους Ελληνικούς νόμους και για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

10. Οι πληροφορίες στις Φόρμες Επικοινωνίας, στο email αλλά και μέσω της Ραντεβού Online συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με τους επισκέπτες / χρήστες αυτών των διαύλων επικοινωνίας και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα διαγράφονται. Τα προσωπικά δεδομένα δε διανέμονται αλλού και δε χρησιμοποιούνται για άλλο λόγο.

11. Η ιστοσελίδα δε φέρει ευθύνη για τυχόν ιούς που μπορεί ο χρήστης να μεταφέρει στις συσκευές του από την επίσκεψή του σε αυτή ή άλλη ζημιά που αυτές υποστούν. Το Nophobia.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα μέτρα των δυνατοτήτων του για την προστασία του από έκθεση σε ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά.

12. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής καλείται να επιδεικνύει χρηστή και καλόβουλη συμπεριφορά κατά τη χρήση της, διαφορετικά η ιστοσελίδα και ο διαχειριστής της έχουν το δικαίωμα αποκλεισμού του από την πρόσβαση σε αυτή ή λήψης άλλων νομικών μέτρων εναντίον του.

13. Οι προαναφερθέντες όροι ισχύουν και για όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή του Nophobia.gr (play store, google). Η εφαρμογή εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς πληροφόρησης με την ιστοσελίδα.

14. Με τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται τους ανωτέρω όρους.

15. Η εφαρμογή δεν συλλέγει διαφορετικά στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα των χρηστών της από την ιστοσελίδα, ούτε τα διανέμει αλλού ή τα αξιοποιεί με άλλο τρόπο ή για άλλο σκοπό πέραν της πληροφόρησης του χρήστη για θέματα ψυχολογίας και θεραπείας των ψυχικών διαταραχών, ομοίως με την ιστοσελίδα ή της επικοινωνίας μαζί του.

16. Η εφαρμογή και η ιστοσελίδα μπορεί να έχουν υπερσυνδέσμους ή διαφημίσεις για το περιεχόμενο των οποίων ευθύνη έχει ο δημιουργός τους και διαχειριστής τους και όχι το Nophobia.gr.

17. Οι χρήστες / επισκέπτες του Nophobia.gr και της εφαρμογής της οφείλουν να είναι ενήλικες σύμφωνα με τον ορισμό της ηλικίας ενηλικίωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η ιστοσελίδα και η εφαρμογή δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της ηλικίας των χρηστών / επισκεπτών της.